sitedown.pl Polityka prywatności

Ta strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas Użytkownik korzysta z naszej Usługi oraz o wyborach, jakie ma w związku z tymi danymi.

Wykorzystujemy Twoje dane w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystanie informacji zgodnie z niniejszą polityką. O ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce Prywatności, terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności mają takie samo znaczenie jak w naszym Regulaminie, dostępny pod adresemsitedown.pl

DEFINICJE

 • Serwis
  Serwis to sitedown.pl strona internetowa
 • Dane osobowe
  Dane Osobowe oznaczają dane o żyjącej osobie fizycznej, którą można zidentyfikować na podstawie tych danych (lub na podstawie tych i innych informacji będących w naszym posiadaniu lub mogących wejść w nasze posiadanie).
 • Dane użytkowe
  Dane użytkowe to dane zbierane automatycznie, generowane w wyniku korzystania z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (np. czas trwania wizyty na stronie). infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).
 • Cookies
  Pliki cookie to niewielkie fragmenty danych przechowywane na Twoim urządzeniu (komputerze lub urządzeniu mobilnym).
 • Administrator danych
  Administrator danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, która (samodzielnie lub wspólnie lub wspólnie z innymi osobami) określa cele, dla których i sposób, w jaki jakiekolwiek dane osobowe są, lub mają być przetwarzane.
  Dla celów niniejszej Polityki Prywatności jesteśmy Administratorem Danych Osobowych.
 • Przetwórcy danych (lub dostawcy usług)
  Przetwarzający dane (lub Usługodawca) oznacza każdą osobę fizyczną lub osobę prawną, która przetwarza dane w imieniu Administratora Danych.
  W celu skuteczniejszego przetwarzania Państwa danych możemy korzystać z usług różnych Usługodawców.
 • Podmiot danych (lub użytkownik)
  Podmiot danych to każda żyjąca osoba fizyczna, która korzysta z naszego Serwisu i jest podmiotem Danych osobowych.

GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI

Zbieramy kilka różnych rodzajów informacji w różnych celach, aby zapewnić i poprawić nasze usługi dla Ciebie.

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z Usługi możemy poprosić użytkownika o podanie pewnych danych osobowych, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z nim lub zidentyfikowania go ("Dane osobowe"). lub identyfikacji użytkownika ("Dane osobowe"). Dane osobowe mogą obejmować, ale nie ograniczają się do:

 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Pliki cookie i dane użytkowe

Możemy również zbierać informacje o sposobie dostępu do Usługi i jej użytkowania ("Dane użytkowe"). Te Dane użytkowe mogą zawierać informacje takie jak adres protokołu internetowego komputera użytkownika (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu które odwiedzasz, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.
Dane dotyczące śledzenia i plików cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w naszym Serwisie i przechowywać pewne informacje.

Cookies to pliki zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy, unikalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki użytkownika z strony internetowej i przechowywane na urządzeniu użytkownika. Technologie śledzenia wykorzystywane są również jako sygnały nawigacyjne, tagi i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi.

Użytkownik może poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jednakże, jeśli nie akceptujesz plików cookie, użytkownik może nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego Serwisu.

Przykłady plików Cookies, z których korzystamy:

 • Cookies sesyjne.Do obsługi naszego Serwisu używamy Cookies sesyjnych.
 • Pliki Cookies dotyczące preferencji. Używamy plików cookie dotyczących preferencji, aby zapamiętać Twoje preferencje i różne ustawienia.
 • Cookies bezpieczeństwa.W celach bezpieczeństwa stosujemy Cookies bezpieczeństwa.
 • Reklamowe pliki cookies.Reklamowe pliki cookie są wykorzystywane do wyświetlania reklam, które mogą być istotne dla użytkownika i jego zainteresowań. do Ciebie i Twoich zainteresowań.

Przy pierwszej wizycie w naszym serwisie pokażemy Ci powiadomienie wyjaśniające nasze pliki cookie i poprosimy o zgodę na korzystanie z tych plików cookie. Możesz wyłączyć stosowanie plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki, ale niektóre części naszej strony internetowej mogą w wyniku tego nie działać prawidłowo.

WYKORZYSTANIE DANYCH

sitedown.pl wykorzystuje zebrane dane do różnych celów:

 • Aby zapewnić i utrzymać nasz Serwis
 • Aby powiadomić Cię o zmianach w naszym serwisie
 • Aby umożliwić Ci udział w interaktywnych funkcjach naszego Serwisu, gdy zdecydujesz się na to
 • Zapewnienie obsługi klienta
 • Aby zebrać analizy lub wartościowe informacje, dzięki którym będziemy mogli ulepszyć naszą usługę
 • Aby monitorować korzystanie z naszych usług
 • Wykrywanie, zapobieganie i rozwiązywanie problemów technicznych

PRZECHOWYWANIE DANYCH

sitedown.pl będzie przechowywać Twoje Dane Osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Firma Garmin będzie przechowywać i wykorzystywać Dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do spełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli. jesteśmy zobowiązani do zachowania danych użytkownika w celu przestrzegania obowiązujących przepisów), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

sitedown.pl zachowuje również Dane użytkowe dla celów analizy wewnętrznej. Dane użytkowe są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi, lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do zachowania tych danych przez dłuższy czas.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Twoje informacje, w tym Dane osobowe, mogą być przekazywane do - i utrzymywane na - komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją, kraju lub innej jurysdykcji rządowej, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą się różnić od przepisów obowiązujących w jurysdykcji użytkownika.

Jeśli znajdują się Państwo poza Ekwadorem i zdecydują się przekazać nam informacje, należy pamiętać, że przekazujemy dane, m.in. Dane Osobowe, do Ekwadoru i tam je przetwarzamy.

Państwa zgoda na niniejszą Politykę Prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, oznacza zgodę na taki transfer.

sitedown.pl podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityka prywatności i żadne przekazanie Twoich danych osobowych nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole obejmujące bezpieczeństwo Twoich danych i innych danych osobowych.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet, ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się używać komercyjnie akceptowalnych środków do ochrony Twoich Danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

TWOJE PRAWA DO OCHRONY DANYCH ZGODNIE Z OGÓLNYM ROZPORZĄDZENIEM O OCHRONIE DANYCH (GDPR)

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), masz pewne prawa do ochrony danych. sitedown.pl dąży do podjęcia rozsądne kroki, aby umożliwić użytkownikowi poprawienie, zmianę, usunięcie lub ograniczenie wykorzystania jego Danych osobowych.

Jeśli chcesz zostać poinformowany, jakie Dane Osobowe przechowujemy na Twój temat i jeśli chcesz je usunąć z naszych systemów, skontaktuj się z nami.

W pewnych okolicznościach przysługują Państwu następujące prawa do ochrony danych:

 • Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na Twój temat. Gdy tylko jest to możliwe, użytkownik może uzyskać dostęp, aktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli nie jesteś w stanie wykonać tych czynności samodzielnie, prosimy o kontakt z nami, abyśmy mogli Ci pomóc.
 • Prawo do sprostowania. Masz prawo do sprostowania swoich informacji, jeśli te informacje są niedokładne lub niekompletne.
 • Prawo do ograniczenia. Masz prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do otrzymania kopii informacji, które posiadamy na Twój temat w ustrukturyzowanym, formacie nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie stosowanym.
 • Prawo do wycofania zgody. Masz również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, gdy sitedown.pl polegał na Twojej zgodzie w celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

Należy pamiętać, że przed odpowiedzią na takie żądania możemy poprosić o weryfikację tożsamości.

Mają Państwo prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na gromadzenie i wykorzystywanie przez nas Państwa Danych Osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Możemy od czasu do czasu aktualizować naszą Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach powiadomimy Cię, umieszczając nową Politykę Prywatności na tej stronie.

Powiadomimy Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego powiadomienia w naszym serwisie, przed wejściem zmiany w życie i zaktualizujemy "datę wejścia w życie" w górnej części niniejszej Polityki Prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują od momentu zostaną umieszczone na tej stronie.

KONTAKT

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami: